Löa historia Att leva i Löa Föreningar Företag i byn Löa Friskola Hitta i Löa
 

cLöa kvarn

Löa Byarkiv >> Släktforskning
Järnframställning
Löa kvarn
Löa såg
Projektarbete 07/08

Efter en uppströms tidigare belägen kvarn nybyggdes år 1854 en kvarn på den plats där Västra Löa Hytta tidigare låg. Ombyggnader och förbättringar har gjorts genom årens lopp. Det kan nämnas reparation av damm, turbin, stenstol och inköp av grynverk. Vattenhjul med benstamp och potatisrivare har tagits bort. Kvarnen var i drift ända till år 1992.

Lite historik:


1904: Insattes två turbiner i stället för en, och en sädesrensningsmaskin inköptes.

1927: Ombyggdes tub, turbinsump och stenstolar. Dammen förbättrades och valsstol insattes.

1950: Tillbyggdes kvarnens magasin för sädens förvaring. Rensmaskiner utbyttes och en turbin med generator tillsattes.
1978: Reparerades dammen efter vårflodsskador 1977.

1985: Gjordes en genomgripande reparation av anläggningen med bidrag från Länsarbetsnämnden, Lantbruksnämnden, Lindesbergs Kommun, Stiftelsen Fritidsområden i Örebro Län samt ägarna i Löa Kvarnbolag.

LIllustration över produktionen i Löa kvarn