Löa historia Att leva i Löa Föreningar Företag i byn Löa Friskola Hitta i Löa
 

cLöa såg

Löa Byarkiv >> Släktforskning
Järnframställning
Löa kvarn
Löa såg
Projektarbete 07/08

Organisationen Löa Andelssåg bildades vid stämma 1980-05-05 av f.d. intressenter i Löa Sågbolag i avsikt att som sektion inom Löabygdens Hembygdsförening verka för att musealt bevara sågen.

Sågverksbyggnader av denna typ var en gång vanliga, men är nu sällsynta.

Av nu kända handlingar framgår att sågen fanns 1840. För sågningen betalades med tullbräder, som sedan såldes på auktion.

Ordningen för sågen bestämdes genom lottning.

Lite historik

1885: Förlängdes såghuset och cirkelsåg insattes.
1910: Byggdes sågen om i Norrlandsmodell med hög undervåning. Den utrustades då med flerbladig sågram, dubbelkantverk, timmer- och sågspånsspel samt ribbkap. Ny spånhyvel insattes; en sådan fanns även i cirkelsågen. Sågen var i drift april-juni. Sågningen höll sig i genomsnitt till 10 000 stock per år. 
1956:
Gjordes en ny satsning på sågen genom utbyte av en del maskiner, men 1959 lades verksamheten ner.
1985:
Kunde en ordentlig upprustning genomföras tack vara välvillig hjälp från Länsarbetsnämnden, Maskin AB C.H.E Johansson, Nora, och Arne Persson AB, Gusselby.